Соопштенија
Соопштение

ЈКП „Комуналец“ им заблагодарува на оние граѓани кои ги измирија неплатените сметки по основ на ѓубретарина и не дојде до судско извршување.

Воедно по молба на граѓаните и по утврдената состојба на терен, Комуналец уште еднаш им излегува во пресрет на околу 1000 домаќинства месецов да најдат начин како ќе го регулираат долгот. Со овој повик, а на барање на должниците  Комуналец уште еднаш им излегува во пресрет и ги повикува на разговор со потпишување на договор за измирување на долгот на одложено плаќање.

Повеќе...